AMSTERDAM - Ambtenaren van het rijk en overheidsinstanties worden gewone werknemers. In een nog geheim advies van ambtenarencentrales en overheidswerkgevers staat dat de speciale status voor ambtenaren gaat verdwijnen. Dat meldt Algemeen Dagblad vrijdag. Nederland telt bijna een miljoen ambtenaren.

Ambtenaren worden nu officieel nog eenzijdig aangesteld door de overheid. Bij gewone werknemers wordt tweezijdig een arbeidsovereenkomst aangegaan. Dat verschil moet volgens het advies verdwijnen. Minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) zou vinden dat de ambtenarenstatus niet meer van deze tijd is. Bij ambtenaren zou het afschaffen van de status gevoelig liggen. De ontslagbescherming voor de ambtenaren zou door het verdwijnen van de speciale status op de helling staan.

De vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak zeggen in het dagblad dat de positie van overheidspersoneel de laatste jaren al veel meer op die van gewone werknemers is gaan lijken. Volgens de bonden blijft het ambtenaarschap, het dienen van het overheidsbelang, wel bestaan.