BRUSSEL - De Duitse regering wijst het Brusselse idee af om gezamenlijke Europese contracten af te sluiten met energieleveranciers zoals Rusland. Dat voorstel is een van de kernideeën uit een rapport over energie van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

Volgens 'Brussel' staat Europa sterker in de onderhandelingen met Rusland, Algerije en andere landen met grote energievoorraden, als er niet langer over nationale contracten wordt gepraat maar over Europese.

Maar bronnen rond de Duitse regering meldden dat kanselier Merkel donderdagavond tijdens de Europese top in Brussel zal zeggen dat ze dat idee afwijst. Ze wil geen "Europa tegen de rest van de wereld".

Merkel vindt ook dat Brussel zich niet moet bemoeien met de zogenaamde energiemix. Dat is de vraag hoeveel energie moet komen uit kolen, uit aardgas, kernsplijting etcetera. Volgens de Duitsers is het voor de meeste EU-landen "onomstreden" dat dat een nationale discussie is.

De Europese Commissie heeft overigens geen concrete voorstellen gedaan, maar alleen al de opmerking van voorzitter Barroso dat er "zonder taboe gesproken moet worden" over alle energievormen, ziet Merkel als een poging om de discussie vanuit de lidstaten naar Brussel te trekken. Merkel spreekt zich wel uit voor grote, Europese energiebedrijven en tegen protectionisme.