BRUSSEL - Afgevaardigden van Europees Parlement en Europese regeringen zijn het dinsdagavond opnieuw niet eens kunnen worden over een meerjarenbegroting voor de EU voor de periode van 2007 tot en met 2013. Het parlement vindt de begroting waarover de regeringsleiders het tijdens de top in december na twee dagen soebatten eens werden, veel te mager. De regeringen wilden vooralsnog geen hoger bod uitbrengen.

Volgens onderhandelaar Mulder, VVD-begrotingsspecialist in het parlement, is er wel overeenstemming over een betere controle op de uitgaven van Europees geld door de lidstaten. Voortaan moeten de lidstaten een minister jaarlijks officieel laten verklaren dat het geld volgens de regels is uitgegeven.

Landen waar dat om nationale redenen niet mogelijk is (bijvoorbeeld een land met deelstaten), kunnen ook een 'lagere' handtekening bezorgen aan Brussel. Door de nationale garanties hopen de onderhandelaars dat een goedkeurende verklaring van de Europese rekenkamer eindelijk in zicht komt.

Geld blijft het voornaamste twistpunt. Begin mei praten de onderhandelaars verder. Het parlement hoopt dan op meer geld. De oorspronkelijke eis van meer dan 100 miljard extra in zeven jaar tijd is al teruggebracht tot 12 miljard euro. Bovendien vindt het dat meevallertjes gebruikt mogen worden voor andere posten op de Europese begroting, en niet langer terugvloeien naar de nationale schatkisten.