DEN HAAG - Premier Balkenende is blij veel positieve signalen te krijgen over de stand van de Nederlandse economie. Tijdens de ministerraad zijn de bewindslieden vrijdag bijgepraat door het Centraal Planbureau (CPB) en die presentatie maakte volgens Balkenende duidelijk dat het kabinet op de goede weg is.

Desondanks deed Balkenende nog geen toezeggingen om de koopkracht van burgers te verbeteren. Veel mensen zijn ontevreden over hun salarisstrook, maar het kabinet wil de komende weken eerst bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.

Het optimisme over de economie haalt Balkenende onder meer uit de teruglopende werkloosheid en het toenemende vertrouwen onder werkenden in de Nederlandse arbeidsmarkt.