DEN HAAG - De discussie over de leeftijd waarop mensen AOW ontvangen, is niet afgesloten. Vrijdag verwierpen werkgevers en vakbonden de mogelijkheid om mensen te laten kiezen vanaf welke leeftijd zij de oudedagsvoorziening krijgen. Voor de bonden is de kous daarmee af. De werkgevers willen het onderwerp echter niet van de agenda halen.

De Sociaal-Economische Raad (SER), waarin vakbonden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen zitten, vindt de keuzemogelijkheid voorlopig te duur en te ingewikkeld. Het doel van het plan om ouderen langer te laten doorwerken, wordt bovendien niet gediend.

Werkgeversvereniging VNO-NCW benadrukt dat de discussie over de flexibilisering van de AOW nog niet voorbij is. De organisatie reageert daarmee op de uitleg van vakcentrale CNV dat "de houdbaarheidsdatum van het advies" lang is.