BRUSSEL - De economie in de Europese Unie zal zich volgend jaar geleidelijk herstellen, maar trekt pas in 2003 echt aan. De werkloosheid stijgt volgend jaar voor het eerst sinds jaren weer. De gemiddelde inflatie daalt in 2002 onder de 2 procent. De zwakke groei heeft een negatieve inloed op de overheidsfinanciën. Met name in Duitsland loopt het financieringstekort volgend jaar sterk op.

De Europese Commissie stelt dit in haar economische prognoses voor de periode 2001-2003, die zij woensdag heeft gepresenteerd.

Volgens de commissie heeft de economie in de EU dit jaar vooral te lijden gehad onder de groeivertraging in de Verenigde Staten en de stijging van de voedselprijzen. De vooruitzichten verslechterden verder door de gevoelens van angst en onzekerheid die de terroristische aanslagen van 11 september teweeg brachten.

De commissie voorziet voor dit jaar in de eurozone (de twaalf landen die de euro hanteren) een gemiddelde groei van 1,6 procent. Omdat het laatste kwartaal van dit jaar zelfs sprake is van een krimp, komt de groei volgend jaar niet uit boven de 1,3 procent. Pas in 2003 komt de groei weer hoger uit: 2,9 procent.

Werkloosheid

De werkloosheid in de eurozone stijgt volgend jaar van 8,3 naar ,6 procent, om in 2003 weer te dalen naar 8,2 procent. De inflatie neemt af van 2,8 procent naar 1,8 procent volgend jaar.

Het gemiddeld financieringstekort in de eurozone stijgt in 2002 van 1,1 naar 1,4 procent. In Duitsland is dat zelfs 2,7 procent, slechts ,3 procent onder het plafond dat is afgesproken bij de introductie van de euro.

In Nederland is de groeivertraging volgens de commissie versterkt doordat de consumenten vorig jaar onverwacht sterk inspeelden op de aangekondigde BTW-verhoging, een onderdeel van de belastinghervorming die per 1 januari is ingegaan. Ze deden massaal dure uitgaven in de laatste maanden van vorig jaar, waarna de patriculiere consumptie dit jaar terugviel.

MKZ-crisis

Ook de mond- en klauwzeercrisis in de eerste helft van dit jaar had een nadelig effect op de Nederlandse economie. Daarnaast zijn in Nederland de lonen zeer sterk gestegen in de laatste jaren, waardoor de inflatie aanwakkerde.

De commissie verwacht dat de economische groei in Nederland dit jaar op 1,5 procent uitkomt. Volgend jaar zou eenzelfde groei worden bereikt. Pas in 2003 gaat het duideljk beter, met een groei van 3,1 procent. De werkloosheid blijft in Nederland aanzienlijk lager dan in de meeste EU-landen. Toch loopt ze dekomende twee jaar licht op: van 2,3 naar 3,2 procent volgend jaar en vervolgens naar ,5 procent in 2003.

Wat betreft de inflatie is Nederland dit jaar Europees koploper met 5,2 procent. Volgend jaar daalt de geldontwaarding naar 2,6 procent en het jaar erop naar 1,9 procent.

De overheidsfinanciën in Nederland blijven de komende jaren positief, met een financieringsoverschot van 1,3 procent dit jaar, ,5 procent volgend jaar en 1,4 procent in 2003.