DEN HAAG - Vrouwen gaan nauwelijks meer werken wanneer de buitenschoolse opvang goed is geregeld. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), dat heeft gekeken naar de effecten van het kabinetsvoornemen scholen te verplichten voor- en naschoolse opvang te organiseren.

Het CPB verwacht in een rapport dat donderdag verscheen dat hooguit enkele duizenden moeders meer zullen gaan werken. Het baseert zich daarbij op diverse onderzoeken. Daaruit blijkt dat ouders wel meer gebruik maken van formele opvang wanneer die goedkoper wordt. Maar dat komt dan in de plaats van opvang door opa's en oma's of buren.

Het CPB verwijst ook naar een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin geeft slechts een klein deel van de ouders van jonge kinderen aan dat gebrek aan goedkope, betrouwbare opvang hen belet te gaan werken of meer uren te gaan werken.