VOORBURG - De werkloosheid is in de periode van december tot en met februari opnieuw afgenomen. Maar onder 45-plussers steeg het aantal mensen zonder werk, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd.

Er zaten tussen december en februari gemiddeld 452.000 mensen zonder werk. Dat zijn er 6000 minder dan in de maanden november 2005 tot en met januari 2006. Vergeleken bij een jaar eerder daalde het aantal werklozen met 40.000.

Vanaf het derde kwartaal van 2005 is een dalende trend zichtbaar, constateert het CBS. In het afgelopen half jaar daalde het aantal werklozen met gemiddeld 6000 per maand.

Ouderen

Ouderen profiteerden echter niet van de verbetering op de arbeidsmarkt. Onder 45-64-jarigen steeg de afgelopen drie maanden het aantal mensen zonder werk met 11.000 tot 148.000. De werkloosheid onder hen kwam daarmee uit op 5,6 procent. Een jaar eerder was dit 5,3 procent.

De jeugdwerkloosheid neemt wel af. Er zijn nu 95.000 jongeren werkloos, 14.000 minder dan een jaar eerder. Het werkloosheidspercentage onder jongeren daalde daarmee van 13,3 naar 11,7.

Het Centrum voor Werk en Inkomen, dat donderdag eveneens met cijfers naar buiten kwam, signaleert een lichte daling (- 0,4 procent) van niet-werkende werkzoekenden tot 679.791. De daling was het sterkste onder mensen met beroepen op hbo- of academisch niveau.

De cijfers van CBS en CWI verschillen sterk van elkaar, omdat zij andere definities hanteren. Zo telt het CWI iedereen mee die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven. Het CBS telt alleen mensen die op zoek zijn naar een baan van minstens twaalf uur per week.