AMSTERDAM - De uitbraak van een ernstige grieppandemie kan de Nederlandse economie grote schade toebrengen. De Nederlandsche Bank (DNB) sluit een daling van het bruto binnenlands product van minimaal 5 procentpunten niet uit. Dit schrijft de centrale bank in haar kwartaalbericht dat woensdag is verschenen.

In het kwartaalbericht is een analyse gemaakt van de gevolgen van een mogelijke griepuitbraak. Wereldwijd is nu vogelgriep uitgebroken, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen.

Volgens DNB is de Nederlandse economie door haar sterke afhankelijkheid van de exportsector extra kwetsbaar voor een pandemie. Dit gaat vooral op als andere landen hun grenzen sluiten voor Nederlandse producten. Een afname van het bbp kan zelfs permanent zijn doordat de bevolkingssamenstelling blijvend verandert en daarmee het productiviteitsniveau, zo waarschuwt de bank.

Financiële sector

De financiële sector, waarop DNB toezicht houdt, zal ook de gevolgen ondervinden van een griepuitbraak. Verzekeraars krijgen te maken met extra claims als gevolg van ziekte en sterfte. Een toename van het aantal faillissementen van bedrijven en particulieren en een daling in de vraag naar kredieten en hypotheken vormen een bedreiging voor de banken.

Pensioenfondsen zien hun reserves slinken door dalende aandelenkoersen. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen, de mate waarin ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan wel verbeteren als er verhoudingsgewijs veel 65-plussers sterven.

Traag herstel

DNB verwacht dat de Nederlandse economie zich traag zal herstellen van een pandemie. Bedrijven moeten harder saneren dan bij normale recessies, zo verwacht de bank. Daarnaast zijn consumenten minder snel geneigd om hun normale bestedingspatroon weer op te pakken. Ook van andere bestedingsimpulsen, zoals herstel van de aangerichte schade, is geen sprake omdat er in tegenstelling tot terreuraanslagen en natuurrampen geen materiële schade is aangericht.