DEN HAAG - Een akkoord over het omstreden huurbeleid van minister Dekker van Volkshuisvesting is in de maak. De bewindsvrouw heeft gesprekken gevoerd met onder meer de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 over haar plannen. Hoewel het overleg nog loopt, is een compromis dicht bij, hebben bronnen in Den Haag woensdag gezegd.

Alle partijen in de Tweede Kamer, op de VVD na, hebben het huurbeleid van Dekker eerder gekraakt. De minister wil een deel van de huurmarkt vrijgeven. Ze wil met het stapsgewijs vrijgeven van de huren van een kwart van de huurwoningen de woningmarkt in beweging brengen.

Dekker stuurt nu in hoofdlijnen aan op een gematigde huurverhoging tot 2010 voor zittende huurders. Ook na 2010 mogen de (gereguleerde) huren beperkt stijgen. De detailuitwerking van de plannen laat echter op zich wachten. Vrijdag bespreekt het kabinet het voorstel.

Vrije sector

Het zou de tweede keer zijn dat de VVD-bewindsvrouw onder druk van vooral het CDA maar ook D66, de twee coalitiepartners, haar huurplannen aanpast. Begin vorig jaar werd de inzet dat zij het 'geliberaliseerde gebied' ofwel de vrije sector mag uitbreiden (met 600.000 woningen) als er voldoende gebouwd is. Pas toen - inmiddels een jaar geleden - kreeg Dekker een Kamermeerderheid achter zich.

Bij overleg over de uitwerking van de plannen rezen drie weken geleden opnieuw kritische vragen.

Knoop doorhakken

De koepel van woningcorporaties, Aedes, bespreekt juist woensdag die huurplannen. Vorige week bleek dat een kleine meerderheid van 52,5 procent van de achterban die steunt. De ledenraad, een groep van ruim twintig gekozen corporatiedirecteuren, moet nu de knoop doorhakken. De Aedes-leiding wilde niet reageren op het akkoord dat in de maak is. De ledenraad gaat gewoon door, aldus een woordvoerster.

PvdA-fractiespecialist Depla vraagt zich af wat zo nieuw is aan dit akkoord. De minister had al een gematigde huurverhogingen in het vooruitzicht gesteld. Krijgt het CDA zijn zin dat er ook werkelijk een einde komt aan het woningtekort en zijn eis dat er in elke stad genoeg betaalbare woningen blijven. Afspraken over 110.000 extra te bouwen woningen waren in het verleden niet voldoende voor de grootste regeringspartij, aldus Depla.