DEN HAAG - Werknemers laten sparen voor een eigen uitkering voor werkloosheid, is niet reëel. D66 lanceerde vorig jaar dit plan met het idee dat een spaar-WW mensen zou stimuleren snel een baan te vinden, omdat het spaarsaldo opraakt. Kijkend naar de groep mensen die gebruik maakt van de WW, blijkt het plan echter moeilijk realiseerbaar en werkt de prikkel onvoldoende.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Patronen van werk en gebruik van sociale regelingen' van SEOR, dat minister De Geus van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gebruik van de WW is sterk geconcentreerd. Tussen de 36 en 43 procent van de bevolking heeft ten minste eenmaal een uitkering voor werkloosheid ontvangen tijdens het arbeidzame leven.

Voor niets

Dat zou betekenen dat circa 60 procent voor niets heeft gespaard, omdat ze geen beroep doen op de WW. Ongeveer 13 procent van de totale bevolking blijkt (meer dan) voldoende te kunnen sparen om de periode dat ze zonder baan zitten te overbruggen. Een op de tien weet meer dan de helft te sparen. De resterende 16 procent komt zo veel tekort dat er weinig verwacht kan worden van de prikkel in de spaar-WW.

De meerderheid van de mensen die een beroep doet op een uitkering voor werkloosheid, doet dat eenmaal in zijn leven. Ongeveer een derde van de WW'ers is tijdens zijn arbeidzame leven bij herhaling werkloos en legt daarbij een beslag op de helft van de uitkeringen. Het WW-gebruik neemt vooral toe met de leeftijd.

Gebruik

Wat betreft de hele sociale zekerheid, inclusief regelingen als vut, maakt iedereen op een gegeven moment tussen de 15 en 65 jaar wel eens gebruik van een uitkering. Ook heeft vrijwel iedereen gewerkt. Iets meer dan de helft van de bevolking werkt langer dan dertig jaar. Ongeveer een op de tien heeft langer een uitkering dan een baan.

Lager opgeleiden en etnische minderheden werken duidelijk minder dan gemiddeld en maken meer gebruik van uitkeringen. Verder werken vrouwen minder dan mannen, maar de beide seksen doen ongeveer een even groot beroep op de sociale zekerheid.