DEN HAAG - Circa honderd actievoerders van FNV Bondgenoten hebben zich donderdagmorgen verzameld voor de deur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zowel Nederlandse werknemers als een handjevol Poolse arbeidskrachten uit onder meer de transportsector, van slachterijen, sla- en champignonkwekers demonstreren voor "gelijk loon voor gelijk werk".

De actievoerders willen het kabinet en werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland aanspreken voordat ze om 9.30 uur het voorjaarsoverleg met de vakbeweging ingaan.

Illegale praktijken

Campagneleider A. van den Berg van FNV Bondgenoten hoopt dat werkgevers en het kabinet willen toezeggen dat ze samen met vakbonden illegale praktijken van uitbuiting en ontduiking van cao-afspraken hard gaan aanpakken.

Voor mei moet Nederland aan de Europese Commissie laten weten of het de grenzen volledig opent voor Polen en andere werknemers uit midden- en Oost-Europese landen die in 2004 EU-lid zijn geworden. De vakbeweging is in principe voor vrij verkeer van werknemers, maar dan wel met garanties voor het motto: gelijk loon voor gelijk werk.

Champignons

Minister De Geus van Sociale Zaken kreeg bij het binnenkomen van het SER-gebouw van Poolse werkneemsters in de agrarische sector een krop sla en een bakje champignons in handen geduwd. Maar in reactie op de eis van de FNV-bond zei hij dat er al wetgeving is om eerlijke beloning te regelen.

Angst

MKB-voorzitter L. Hermans vindt dat de vakbeweging zich door angst laat leiden. "Vrij verkeer van werknemers kan niet onder voorwaarden. Je moet niet overal regeltjes voor willen maken."

Oneerlijke concurrentie door ontduiking van arbeidsvoorwaarden betekent volgens Hermans natuurlijk oneerlijke concurrentie voor de werkgevers die wel te goeder trouw zijn. "Daarom moet illegale arbeid ook worden aangepakt. Maar we maken ook niet voor niets cao-afspraken met bonden.