DEN HAAG - De vakbeweging heeft van het kabinet geen enkele toezegging gekregen over koopkrachtreparatie. Premier Balkenende stelde donderdag na afloop van het voorjaarsoverleg met werkgevers en de vakbeweging wel dat het kabinet bereid is om de onderzoeksgegevens van de vakcentrale FNV en MHP over inkomensachteruitgang nader te onderzoeken.

De bedoeling is volgens Balkenende om in de loop van dit jaar "opnieuw het beeld te bezien". Maar hij benadrukte daarmee "geen enkel voorschot" te willen nemen op eventuele compensatie voor burgers. De koopkrachtdiscussie hoort volgens hem thuis in de Tweede Kamer en niet in een overleg met sociale partners.

De bedoeling is volgens Balkenende om in de loop van dit jaar "opnieuw het beeld te bezien". Maar hij benadrukte daarmee "geen enkel voorschot" te willen geven over eventuele compensatie voor burgers. De koopkrachtdiscussie hoort volgens hem thuis in de Tweede Kamer en wordt niet gevoerd met sociale partners.

Technische experts

Minister De Geus van Sociale Zaken stelde dat het goed is om de feiten en de beleving over de koopkrachtsituatie op een rijtje te zetten. Hij wil het onderzoek laten uitvoeren door "technische experts" en daarbij ook de ouderenbonden betrekken.

Uit onderzoek van de vakbeweging blijkt dat gepensioneerden een van de groepen zijn die er door het nieuwe zorgstelsel flink op achteruit zijn gegaan. FNV-voorzitter A. Jongerius toonde zich tevreden. Er is volgens haar geen sprake van een "zoethoudertje". Zij noemde het "een eerste stap".

Slecht signaal

Werkgeversvoorzitter B. Wientjes van VNO-NCW is echter niet blij met het onderzoek. Volgens hem geeft "het eindeloos praten over koopkracht" een slecht signaal af en hij vreest dat dit het consumentenvertrouwen schaadt. Dat komt volgens hem het economische herstel niet ten goede. Het verdere overleg over koopkracht wil Wientjes dan ook overlaten aan het kabinet en de vakbeweging. "Wij doen daar niet aan mee."