DEN HAAG - Het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbeweging houden donderdagochtend hun voorjaarsoverleg. Op verzoek van de sociale partners vindt de traditionele top dit jaar eerder plaats dan normaal, de lente begint immers pas officieel op 20 maart. Door er vroeg bij te zijn, hopen zij dat er met het kabinet nog voor dit jaar afspraken te maken zijn over lastenverlichting voor werkgevers en koopkrachtverbetering voor burgers.

Zowel vakcentrales FNV, CNV en MHP als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen op negatieve gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Zo stelt VNO-NCW dat alle werkgevers samen 1 miljard euro meer kwijt zijn aan ziektekosten en pleit de werkgeversorganisatie onder meer voor verlaging van de winstbelasting. Volgens de FNV is bovenop de al eerder toegezegde 'stroppenpot' van 200 miljoen euro nog een half miljard nodig voor koopkrachtreparatie.

Een ander gevoelig punt is het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Uiterlijk eind april moet Nederland aan Brussel laten weten of de grenzen volledig opengaan voor Polen en andere werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 EU-lid zijn geworden. Volgens werkgevers is dat goed voor de economie en helpt het tegen de schaarste aan goede vaklui in ons land.

Werknemers

De vakbeweging is in principe ook voor vrij verkeer van werknemers. Maar volgens de FNV kunnen de grenzen pas volledig open als "gelijk loon voor gelijk werk" gegarandeerd is. Ook eist de FNV met het CNV een hardere aanpak van illegale arbeid en ontduiking van arbeidsvoorwaarden. Om de eisen kracht bij te zetten, demonstreert FNV-bond Bondgenoten donderdag met een zogeheten 'picket-line' voor het gebouw van de Sociaal-Economische Raad, waar het voorjaarsoverleg plaatsvindt.

Bovendien moet volgens de vakbeweging meer geïnvesteerd worden in onderwijs om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders te verbeteren. FNV en CNV zijn niet gerust op de uitvoering van afspraken die vorig jaar december tijdens de werktop werden gemaakt. Toen werd 75 miljoen euro beschikbaar gesteld in de strijd tegen onder meer de hoge jeugdwerkloosheid. Zo nodig heeft het kabinet nog 60 miljoen euro extra beschikbaar.