DEN HAAG - Verzekeraar Aegon heeft het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 2,73 miljard euro. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2004 en ligt iets boven de verwachting van analisten.

De winststijging was mede toe te schrijven aan meevallers door de nieuwe boekhoudregels IFRS. Operationeel steeg de winst van Aegon voor belastingen met 21 procent tot 2,15 miljard euro.

Het operationele resultaat voor belastingen kwam in het vierde kwartaal 64 procent hoger uit op 643 miljoen euro. De nettowinst nam in het laatste kwartaal van 2005 slechts 2 procent toe tot 687 miljoen euro. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bleef in die periode gelijk, terwijl over heel 2005 een plus van 9 procent werd geboekt tot 2,54 miljard euro. Levensverzekeringen vormen de belangrijkste pijler onder Aegon.

Bestuursvoorzitter Don Shepard noemde 2005 "over het geheel genomen een goed jaar". Hij verwacht dat de positieve ontwikkelingen dit jaar zullen doorzetten, waardoor de belangrijkste onderdelen van Aegon verder groeien.