DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen mogen onder bepaalde voorwaarden de chipkaart voor het openbaar vervoer gebruiken om reisgegevens van individuele klanten vast te leggen. Dat heeft minister Peijs van Verkeer aan de Tweede Kamer geschreven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft juist grote twijfels bij de plannen van de NS om met de OV-chipkaart reisgegevens te bewaren.

Peijs vindt dat de NS alleen informatie mag opslaan als deze uitsluitend wordt gebruikt om een betere dienstverlening te leveren en zo meer reizigers de trein in te lokken. Bovendien moeten passagiers de mogelijkheid krijgen de NS de opdracht te geven hun persoonlijke reisgegevens geheim te houden.

Bemiddelaar

Het CBP vindt dat de NS "moet aantonen wat de noodzaak is deze op personen herleidbare reisgegevens te bewaren", zei voorzitter J. Kohnstamm onlangs. "Alleen commerciële redenen zijn niet genoeg." Het college kan de NS boetes opleggen. Minister Peijs is bereid om als bemiddelaar tussen de NS en het college op te treden. Ze benadrukt dat het CBP als toezichthouder het beslissende woord in de kwestie heeft.

De OV-chipkaart moet voor 2008 landelijk zijn ingevoerd en moet dan alle huidige vervoerbewijzen hebben vervangen. Het computersysteem maakt het eenvoudig het reisgedrag van klanten te volgen.

Kosten

Volgens Peijs verloopt de introductie van het systeem tot nu toe goed. Wel vallen de kosten hoger uit. De regionale overheden willen 160 miljoen euro extra om de tegenvallers op te vangen. De bewindsvrouw hoopt zo snel mogelijk afspraken met de overheden te kunnen maken.