DEN HAAG - Het kabinet is bereid dit jaar nog eens 60 miljoen euro uit te trekken om voortijdig schooluitval te voorkomen. Bronnen rond het kabinet stelden maandag dat het extra geld "gewoon" beschikbaar komt als werkgevers en de vakbeweging aangeven dat het nodig is.

In december stelde het kabinet tijdens de werktop met werkgevers en de vakbeweging al 75 miljoen euro beschikbaar in de strijd tegen de hoge jeugdwerkloosheid. Toen zei het kabinet nog te overwegen om bovenop dat bedrag in 2006 60 miljoen euro extra uit te trekken.

Tijdens het voorjaarsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners komende donderdag staan de afspraken van de werktop op de agenda. Waar het extra geld vandaan komt, moet duidelijk worden uit de zogeheten voorjaarsnota.