AMSTERDAM - De FNV gaat donderdag tijdens het voorjaarsoverleg pleiten voor een reeks maatregelen die de koopkracht van de burger moeten verbeteren. De vakcentrale wil dat het kabinet een half miljard euro extra reserveert voor koopkrachtreparatie. Dit bedrag komt bovenop de 200 miljoen uit de eerder al overeengekomen stroppenpot". Daarnaast mikt de FNV op structurele verlaging van de sociale premies.

"De overschotten in het WW-fonds lopen op tot 8 miljard euro", zei FNV-voorzitter A. Jongerius maandagmiddag. "Het geld moet weer terug naar de burgers". Ze verwacht dat werkgevers ook enthousiast zullen zijn, aangezien de loonkosten afnemen als de premies dalen.

Belofte

Jongerius reageerde hiermee op de resultaten van een onderzoek naar de koopkracht dat TNS Nipo heeft uitgevoerd in opdracht van de FNV. Uit het onderzoek blijkt dat het kabinet zijn belofte dat vrijwel niemand er dit jaar financieel op achteruit gaat, niet waarmaakt.

De FNV erkent dat bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) er in het nieuwe jaar op vooruit is gegaan, maar wijst er vooral op dat 44 procent het besteedbare inkomen zag slinken.

"Wanneer er rekening wordt gehouden met de nominale ziektekostenpremie -gecorrigeerd voor eventuele zorgtoeslag- daalde bij 53 procent van de Nederlanders het besteedbare inkomen", aldus de vakcentrale.

Zorgtoeslag

Jongerius ziet weinig positiefs in de boodschap van premier Balkenende, die zondag zei dat de zorgtoeslag deze zomer niet omlaag gaat. Deze toezegging "leidt er slechts toe dat de gaten niet nog groter worden", meent de FNV-voorzitter. "Hij ziet af van een voorgenomen verslechtering. Het kabinet moet echt met meer over de brug komen."

Ozb

Jongerius gaat tijdens het voorjaarsoverleg een pleidooi houden voor verhoging van de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden en compensatie voor minima die niet profiteren van de gedeeltelijke afschaffing van de onroerendezaakbelasting (ozb).