DEN HAAG - Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel zijn het maandag eens geworden over een nieuwe cao voor de ongeveer 65.000 werknemers (militairen en burgers) bij het ministerie van Defensie. De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst verliepen al sinds eind 2003 bijzonder moeizaam.

Maar zowel Defensie als de vakbonden wilden het eens worden over een nieuwe cao, voordat Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan vertrekken. Twee weken geleden kreeg staatssecretaris Van der Knaap van Defensie nog 35.000 protestkaarten van defensiepersoneel overhandigd.

Ontslagleeftijd

In de nieuwe cao wordt de ontslagleeftijd voor militairen verhoogd naar 60 jaar. Die verhoging vindt stapsgewijs plaats tussen 2015 en 2021. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 en tot en met 31 december van dit jaar.

In aanvulling op de verhoging van de ontslagleeftijd geldt dat voor militairen die sinds 2002 op missie naar het buitenland uitgezonden zijn geweest, zij een kwart van hun uitgezonden periode mogen aftrekken op de ontslagleeftijd zo lang die maar niet onder de 58 jaar komt.

Burgers

De ontslagleeftijd voor burgers wordt verhoogd naar respectievelijk 60 (nu 55) en 62 jaar (nu 60). Deze invoering vindt stapsgewijs plaats in de periode tussen 2010 en 2022.

De salarissen van het defensiepersoneel worden per 1 januari 2006 verhoogd met 2,2 procent. Over de jaren 2004, 2005 en 2006 krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 0,8 procent.

Vergoedingen

Verder zijn nieuwe afspraken gemaakt over vergoedingen voor dienstreizen en woon-werkverkeer en voor personeel dat geplaatst is in het buitenland. Eerder werden de bonden het al met Van der Knaap eens over nieuwe afspraken over een tegemoetkoming in de ziektekosten, loondoorbetaling bij ziekte en een verhoging van de uitzendtoelage.