AMSTERDAM - Het kabinet maakt zijn belofte dat vrijwel niemand er in 2006 financieel op achteruit gaat niet waar. Vier op de tien Nederlanders hebben nu minder te besteden dan eind vorig jaar. Een meerderheid (60 procent) verwacht dit jaar financieel minder af te zijn dan in 2005.

Dat staat in een onderzoek naar de koopkracht dat TNS Nipo heeft uitgevoerd in opdracht van vakcentrale FNV. De resultaten werden maandag gepresenteerd op het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam.

Bijna 1500 mensen deden mee aan het onderzoek, waarin allerlei zaken zijn meegenomen die invloed hebben op het besteedbare inkomen. De inkomenssituatie van de maand november is vergeleken met de maand januari. Bijna de helft van de huishoudens ging er netto gemiddeld 4 procent op vooruit, vier op de tien huishoudens hebben ongeveer 5 procent minder te besteden.

Minder inkomen

De hogere inkomens gaan er relatief vaker op achteruit als het gaat om hun netto inkomsten. In deze categorie kampen zes op de tien Nederlanders met minder inkomen. De laagste inkomensgroepen blijven echter ook niet gespaard. Een op de tien huishoudens met een inkomen van 15.000 euro bruto heeft in 2006 minder te besteden.

Twee op de drie Nederlanders stellen dat ze minder te besteden hebben als gevolg van het nieuwe ziektekostenstelsel, dat per 1 januari van kracht werd.

Belofte

TNS Nipo maakt korte metten met de belofte van het kabinet dat vrijwel niemand er echt op achteruit gaat in 2006 en dat na het 'zuur' een 'zoete' periode zal aanbreken. "Een aanzienlijk deel van de mensen heeft wel voordeel, zowel qua inkomsten als qua ziektekostenpremie. Echter een eveneens aanzienlijk deel ondervindt op dit moment geen of nauwelijks voordeel. De netto inkomsten zijn gedaald en/of de ziektekostenpremie gestegen", aldus de onderzoekers.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er veel onduidelijkheid bestaat over de invloed van de diverse veranderingen per 1 januari op het besteedbare inkomen. "Bijna de helft van de respondenten kan nog niet overzien of men er nu op vooruit of achteruit zal gaan. De verwachtingen zijn echter somber bij een meerderheid".