VOORBURG - De inkomensachterstand van minima is de afgelopen jaren niet opgelopen. In 2004 was de relatieve achterstand ongeveer even groot als in 2000, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Ruim een op de tien huishoudens in Nederland moet rondkomen van een minimuminkomen. De helft van hen heeft een inkomen dat lager is dan 9,8 duizend euro per jaar. Dit mediane inkomen (waar de ene helft onder en de andere helft boven zit) was in 2004 iets meer dan de helft van het mediane inkomen van alle huishoudens. Die verhouding is sinds 2000 vrijwel gelijk gebleven, aldus het CBS.

Van de 660.000 huishoudens die in 2004 een minimuminkomen hadden, was twee derde aangewezen op een uitkering of pensioen. Een derde had inkomen uit loon of uit eigen onderneming.

65-Plussers

De 65-plussers onder de minima zijn iets beter af dan de 65-minners. Tussen 2000 en 2004 was het mediane inkomen van 65-plussers met een minimuminkomen ongeveer 63 procent van dat van alle huishoudens. Bij de mensen van onder de 65 was dat 53 procent.

Bijna de helft (42 procent) van de huishoudens met een minimuminkomen zei in 2004 minder geld te ontvangen dan zij minimaal nodig achten.