VOORBURG - Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar met 11.000 gedaald naar een eindstand van 328.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. Ook het bestand aan WW'ers en WAO'ers nam in 2005 af.

Het aantal bijstandsuitkeringen liep vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar terug. "De daling van het aantal bijstandsuitkeringen komt volledig voor rekening van het aantal uitkeringen korter dan een jaar. Het betreft hier met name personen in de leeftijd tot 45 jaar", aldus het CBS.

Vorig jaar vielen ook minder mensen terug op de WW. Het aantal WW-uitkeringen daalde in 2005 met ruim 18.000 tot 307.000. "Vooral mannen lijken te profiteren van de verbetering op de arbeidsmarkt", stelt het CBS.

Daling

Het totaal aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid daalde in 2005 met 61.000 naar 899.000. Door de overgang naar een nieuw stelsel was de daling vorig jaar tijdelijk veel sterker dan in voorgaande jaren. In 2004 en 2003 bedroeg de afname nog respectievelijk 21.000 en 11.000 uitkeringen.

De WW en de WAO worden uitgevoerd door het UWV. Vorige maand kwam de uitkeringsinstantie met voorlopige cijfers over de bestanden aan het einde van 2005. Met een totaal aantal arbeidsongeschikten van 891.000 maakte het UWV toen een positievere inschatting dan de uiteindelijke stand. De instantie schatte het aantal WW'ers op 314.000, oftewel 7000 meer dan het uiteindelijke cijfers.