ALMELO - Kunststof- en textielproducent Ten Cate koerst af op een verlies dit jaar van 6 miljoen euro (f 13,2 miljoen). Dat wordt veroorzaakt door buitengewone lasten voor reorganisaties in de rollersector. De vestiging in Nuth gaat over zes maanden dicht.

De economische teruggang die al leidde tot fors lagere bestedingen in de technische sector is na de aanslagen in de VS extra voelbaar geworden. Daardoor is een dramatische onderbezetting ontstaan in de activiteiten van Ten Cate Enbi, vooral in Nuth. Daar werken 140 mensen. Voor een aantal van hen dreigt volgens een woordvoerder ontslag, maar details over de sluiting zijn nog niet bekend.

De productievestigingen in Zwitserland, Engeland en Rochester (VS) gingen de afgelopen maanden al dicht. Vorig jaar begon Ten Cate Enbi al met de overbrenging van de productie naar de lagelonenlanden Mexico en Hongarije.

De staking van de productie van Ten Cate Enbi in Nederland, Zwitserland, Engeland en de VS kost in totaal 22 miljoen euro. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers ging het concern ervan uit dat de reorganisaties, waarvan de kosten toen werden geschat op 10 miljoen euro, konden worden opgevangen door verkoop van activa. Met de sluiting van Nuth en andere maatregelen komt het saldo van buitengewone baten en lasten op 12 miljoen euro.

Ten Cate beleeft een droevig jaar. Al in april waarschuwde het bedrijf dat de winst dit jaar fors zou dalen. Dat bleek inderdaad uit de halfjaarcijfers. De winst klapte met meer dan de helft in.

Ten Cate waagde zich niet aan uitspraken over het hele jaar. Het concern denkt dat de maatregelen die nu genomen of in voorbereiding zijn, straks een aanmerkelijke verbetering van het resultaat zullen opleveren.