DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat bijstandsuitkeringen omhoog moeten. Dat is een manier om steden beter in staat te stellen kwetsbare burgers te ondersteunen. De VNG stelt dit in een reactie op een rapport over voedselbanken dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit die "Klantenanalyse voedselbanken" blijkt dat driekwart van de mensen die gebruik maakt van een voedselbank een bijstands- of WW-uitkering heeft. Een op de twaalf heeft een baan en 5 procent heeft helemaal geen inkomen. Vier op de vijf klanten hebben schulden.

Van Hoof noemt het opvallend dat velen geen gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen als bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke lasten.

"De samenwerking tussen deze instanties moet daarom worden verbeterd", aldus de bewindsman. Hij heeft de analyse laten maken omdat hij wilde weten wie de klanten van de voedselbank zijn zodat zij beter kunnen worden geholpen.

Ook wijst Van Hoof erop dat 75 procent van de klanten een uitkering heeft, en slechts 13 procent een traject volgt werk te vinden. "Doordat de rest niet aan een baan wordt geholpen, blijven deze mensen aangewezen op een uitkering".

De VNG vindt dat "het rapport om maatregelen vraagt". De vereniging wil voorkomen dat de armoedeproblematiek in Nederland verder toeneemt. De VNG herhaalt haar pleidooi om iedereen die al vijf jaar moet rondkomen van een minimuminkomen, een 'langdurigheidstoeslag' te geven. Gemeenten zouden die toeslag automatisch moeten geven en niet alleen wanneer erom wordt gevraagd.