DEN HAAG - Het Europese invoertarief voor platte televisieschermen wordt voorlopig gehandhaafd. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten. Afschaffing van het tarief kan in internationale onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel aan de orde komen.

Brinkhorst reageerde schriftelijk op Kamervragen van de VVD. Die partij vindt dat er ten onrechte een onderscheid wordt gemaakt tussen platte televisieschermen en platte computerschermen. Voor die laatste categorie geldt het invoertarief van 14 procent niet.

Computerschermen

Kamerlid Dézentje Hamming vindt het onderscheid uit de tijd omdat het gebruik van computer- en tv-schermen steeds meer op elkaar lijkt.

Volgens minister Brinkhorst is de huidige Europese regelgeving niet in strijd met internationale handelsafspraken. Op grond van uiterlijke kenmerken van de apparaten wordt in zijn ogen een objectief onderscheid gemaakt. Dat betekent wel dat de douane aan de grens moet kijken onder welke categorie de schermen vallen.

Concurrentienadeel

Volgens de VVD is dit haast ondoenlijk. Nu al interpreteren de douaneambtenaren van Rotterdam en Amsterdam de Europese regelgeving verschillend, aldus Dézentje Hamming. Nederland kan bovendien een concurrentienadeel ondervinden als andere landen de Europese regels anders uitleggen, zo meent zij. De it-industrie lobbyde eind vorig jaar al voor een nultarief bij staatssecretaris Wijn (Financiën).