DEN HAAG - Wederom zijn meer consumenten in de financiële problemen beland. Afgelopen jaar stapten 43.000 mensen naar een gemeentelijke kredietbank om een schuldregeling te treffen. Dat is 10 procent meer dan in 2004.

Dit blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) vrijdag heeft gepubliceerd.

Vooral meer ouderen kwamen met schuldproblemen te zitten. Consumenten tussen de 25 en 45 jaar vormen met drie vijfde echter nog altijd de grootste groep schuldenaren.

Kabinetsplannen

Het aantal schuldenaars dat hulp zoekt bij een volkskredietbank, stijgt al jaren sterk. "De kabinetsplannen van de afgelopen jaren werken door. Steeds meer mensen komen daardoor in de problemen. Hun inkomen is niet meer toereikend voor hun uitgaven", stelt NVVK-voorzitter G. Jaarsma. Toch willen mensen volgens hem meedoen, zij willen consumeren.

Alleenstaanden

Vooral alleenstaanden in de AOW of de bijstand hebben het de laatste jaren erg moeilijk, aldus Jaarsma. Van alle schuldenaren is 70 procent alleenstaand. Ruim 80 procent heeft de Nederlandse nationaliteit. Bij het aantal allochtonen dat een beroep doet op schuldhulpverlening, is een lichte afname van 15 procent van het totaal in 2004 tot 12 procent in 2005.

Jaarsma hoopt dat de maatregel van het kabinet om de maximale rente over kredieten te verlagen effect sorteert. Nu kan de maximale kredietvergoeding oplopen tot 21 procent. Later dit jaar wordt dat 16 procent. Daardoor zullen financiers bepaalde groepen minder snel krediet geven, verwacht Jaarsma.