DEN HAAG - Europees commissaris Spidla (sociale zaken) wil illegale arbeid in de Europese Unie onder de loep nemen. In overleggen met Nederlandse werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland, voorzitter Jongerius van de vakcentrale FNV en CNV-voorman Paas donderdag heeft de Eurocommissaris een studie naar zwart werk aangekondigd.

Zo nodig worden in een zogeheten groenboek ook maatregelen gepresenteerd om illegale arbeid gezamenlijk met de 25-lidstaten aan te pakken. De vakbeweging en werkgevers waren na afloop van hun overleg met Spidla over vrij verkeer van werknemers binnen de EU verheugd dat illegale arbeid als probleem in Europa serieus wordt genomen.

Nederland moet uiterlijk eind april de Europese Commissie laten weten of de huidige belemmeringen voor werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 tot de EU zijn toegetreden, na 1 mei gehandhaafd blijven. Nu moeten werkgevers voor Polen en werknemers uit andere nieuwe lidstaten nog een werkvergunning aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Vooral de vakbeweging eist dat als het kabinet kiest voor open grenzen, de aanpak van illegale arbeid wordt opgevoerd. In principe is de vakbeweging voor vrij verkeer van werknemers. Maar volgens de FNV kunnen de grenzen pas volledig open als "gelijk loon voor gelijk werk" gegarandeerd is.

Poolse werknemers

Volgens Jongerius is er nu al sprake van oneerlijke concurrentie door goedkope Poolse werknemers in de land- en tuinbouw, transport- en bouwsector. Bij open grenzen is volgens haar een soort meldingsplicht nodig voor de arbeidsmigranten, zelfstandigen en dienstverleners die in Nederland aan de slag gaan. "Als je weet waar ze werken, kun je immers ook beter controleren."

De werkgevers benadrukken dat vrij verkeer van werknemers goed is voor de economie en een oplossing kan bieden voor de schaarste aan goede vaklui in Nederland. "Maar het openstellen van de grenzen moet gebeuren onder eerlijke concurrentieverhoudingen", aldus secretaris Europese zaken U. Schröder van MKB-Nederland. Hij wijst erop dat bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden, lijden onder ondernemers die het wettelijk minimumloon ontduiken, geen belasting afdragen en geen premies voor de sociale zekerheid betalen.

Samenwerking

MKB-Nederland vindt net als FNV en CNV dat Nederland de controle op zwart werk moet opvoeren. "Maar we hebben het hier niet alleen over een probleem van Nederland. Volgens inschattingen in Europees verband wordt 10 tot 20 procent van de arbeid illegaal verricht en gaan de malafide praktijken over grenzen heen. Daarom is Europese samenwerking zo belangrijk", aldus Schröder.