AMSTERDAM - De regel dat nieuwkomers in een bedrijf als eersten worden weggestuurd bij een reorganisatie is sinds woensdag geschrapt. Voortaan moeten bedrijven rekening houden met de leeftijdsopbouw en de functies van het personeel. Als sprake is van een reorganisatie, worden door de nieuwe regel mensen van alle leeftijden ontslagen.

Het kabinet heeft tot de maatregel besloten op advies van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus (CDA). Hij hoopt dat door deze vorm van ontslagbescherming de opbouw van werknemersbestanden binnen bedrijven evenwichtiger wordt. Daarmee moet een betere afspiegeling van de maatschappij ontstaan.

Een uitzondering op de nieuwe regeling kan alleen worden bereikt door een akkoord tussen werkgevers en vakbonden over de ontslagregeling. Voor de aanvaarding van het nieuwe ontslagbesluit was dit nog niet mogelijk. De maatregel is niet van toepassing op de overheid, omdat voor ambtenaren andere regelingen gelden.