Kort na het nieuws van de aandelenuitgifte bracht KPN sombere kwartaalcijfers naar buiten

DEN HAAG - Het met schulden beladen KPN gaat voor 5 miljard euro nieuwe aandelen uitgeven. Dat heeft het concern woensdagochtend vroeg bekendgemaakt.

De overheid doet voor circa 1,7 miljard euro mee aan de uitgifte en handhaaft daarmee haar belang in het bedrijf op 34,69 procent. De openbare emissie wordt verzorgd door een consortium van acht banken.

Schuld

De schuld van KPN bedraagt rond de f. 50 miljard (22 miljard euro), veroorzaakt door de aankoop van de Duitse dochter E-Plus en UMTS-licenties in Duitsland, België en Nederland. KPN kan daardoor moeilijk aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen voldoen.

De nieuwe topman, A. Scheepbouwer, benadrukte al dat de kosten verder omlaag moeten en de efficiency en productiviteit omhoog. Verbetering van de kasstroom, het kapitaal waarmee een bedrijf draaiende wordt gehouden, staat voorop. KPN richt zich de komende tijd op zijn belangrijkste markten Nederland, België en Duitsland.

KPN heeft eerder, in juni, overwogen via een claimemissie aan extra kapitaal te komen. Dat ging niet door wegens de te lage koers van het aandeel. Toen de plannen over die emissie uitlekten, stortte de koers in.

De emissie zorgt voor verwatering van de winst. KPN heeft ongeveer 1,2 miljard aandelen uitstaan. Bij een koers van 6,02 euro, de slotkoers van dinsdag, betekent dat een waardering voor het hele bedrijf van ongeveer 7,2 miljard euro. Een uitgifte van 5 miljard euro aan nieuwe aandelen is dus per saldo een enorme toename van het aantal uitstaande stukken.

Scheepbouwer

Wat voorganger P. Smits niet meer lukte, kreeg Scheepbouwer bij zijn aantreden kortgeleden wel voor elkaar: KPN kreeg van de banken een lening van 2,5 miljard euro.

Maar die lening, eveneens om rente- en afschrijvingslasten te verlichten, is wel aan strenge voorwaarden gebonden. Zo moet het beleid vooral gericht zijn op het terugbrengen van de schuldenlast en op concentratie door KPN op de belangrijkste markten. Eind volgend jaar moet de schuldenlast zijn teruggebracht tot 20 miljard euro (f 44 miljard).

Kwartaalverlies

Kort na het nieuws van de aandelenuitgifte bracht KPN vervroegd de sombere kwartaalcijfers naar buiten. Het telecombedrijf heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 341 miljoen euro (f 750 miljoen). In dezelfde periode van 2000 bedroeg het verlies 366 miljoen euro (f 805 miljoen).

Inclusief buitengewone baten en lasten is het verlies in het derde kwartaal uitgekomen op 231 miljoen euro tegen een winst van 1946 miljoen euro vorig jaar. Die winst was vooral te danken aan een boekwinst op het belang van 15 procent van KPN's NTT DoComO in KPN Mobile.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 13,4 procent naar ruim ,1 miljard euro. Alle onderdelen droegen aan de groei bij, maar als belangrijke motor noemt het telecomconcern het vaste telefoonnetwerk, het mobiele netwerk en het belang in KPNQwest.

KPN heeft de rentekosten in de loop van dit jaar beperkt. Die kosten moeten dit jaar substantieel lager uitkomen dan in 2000. Het concern schat dat het dit jaar 3,2 miljard kwijt zal zijn (exclusief KPNQwest 2,9 miljard euro) tegen 3,8 miljard in het voorgaande jaar.

Hoewel de financiering zeker is gesteld, zal KPN doorgaan met het afstoten van niet-kernactiviteiten. Om de enorme schuldenlast die het concern torst mee te helpen verlichten, kondigde KPN eerder al een reorganisatieplan aan.

/ECONOMIESociaal plan KPN rond