VOORBURG - De werkloosheid is vorig jaar in de grote steden opgelopen. In de rest van de Nederland daalde ze iets. Onderzoeker M. Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeerde maandag dat er sprake is van een "concentratietendens" van de werkloosheid in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Landelijk gemeten bleef de werkloosheid in 2005 met 6,5 procent van de beroepsbevolking gelijk aan 2004. Maar in de vier grote steden groeide het aantal 15- tot 65-jarigen dat ongewild zonder baan zat, van 8 naar 9 procent. De gemiddelde werkloosheid in de rest van Nederland, waar circa 86 procent van de beroepsbevolking woont, daalde licht van 6,2 naar 6,1 procent.