STRAATSBURG - Met een grote meerderheid (394 tegen 215) heeft het Europees Parlement donderdag ingestemd met de omstreden dienstenrichtlijn van voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein. Het voorstel maakt het dienstverlenende bedrijven makkelijker om diensten aan te bieden in een ander EU-land. Ondernemers mogen andere EU-landen geen extra eisen krijgen voor bijvoorbeeld diploma's en certificaten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het parlement heeft de werking flink beperkt via ruim vierhonderd wijzigingsvoorstellen: sectoren als gezondheidszorg, uitzendbureaus, transport, gokken en omroepen zijn uitgezonderd. Bovendien gelden minder vaak regels uit de herkomstland van een bedrijf.

Sociale dumping

Door de aanpassing verminderde de vrees voor 'sociale dumping': een springvloed van goedkoop werkende Oost-Europeanen, zoals Poolse loodgieters. Dinsdag betoogden 30.000 tot 40.000 vakbondsleden (onder wie vijfhonderd FNV'ers) voor de aanpassingen zoals die waren overeengekomen door socialisten, christendemocraten en liberalen. "Een overwinning voor sociaal Europa", zo noemde PvdA-europarlementariër Van den Burg het resultaat van de stemming.

De SP, GroenLinks en andere linkse partijen hadden vergeefs geprobeerd het hele voorstel te verwerpen: ze vinden het een slechte wet. Dat het niet is gelukt is "een nieuw dieptepunt voor Europa", aldus SP-Europarlementslid Liotard. "Ook de afgezwakte Bolkesteinrichtlijn leidt tot een neerwaartse spitaal in arbeidsvoorwaarden."

Kans

D66'ster In 't Velde stemde ook tegen, maar juist omdat ze tekst te ver afgezwakt vindt: "Het parlement heeft een kans laten liggen om een werkelijk vrije Europese markt te creëren".

Vrij verkeer

Met de EU-wet, waar de gezamenlijke EU-landen nog mee moeten instemmen, nadert de laatste van vier pijlers van de EU, zegt CDA-Europarlementslid Doorn. "Vrij verkeer van mensen, goederen en kapitaal zijn inmiddels geregeld. Vrij verkeer van diensten nog niet", zegt Doorn. "Toch zorgt deze sector voor twee derde van de werkgelegenheid en de helft van de Nederlandse economie".

VVD-woordvoerder Manders is niet ontevreden met het bereikte resultaat. "De richtlijn verplicht landen tientallen obstakels van het vrije dienstenverkeer te elimineren. Met name voor middelgrote en kleine bedrijven is dit een verbetering". De VVD had de dienstenmarkt verder willen liberaliseren.

Welvaart

"Helaas hebben socialisten en de christendemocraten hun ziel verkocht om de vakbonden te plezieren ten koste van de consumenten! Met protectionisme zetten we de welvaart van onze kinderen op het spel."

De organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven MKB-Nederland is blij met het aangepaste voorstel. "Het wordt makkelijker om diensten te exporteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan", aldus een verklaring.

Zwaar teleurgesteld

VNO-NCW is daarentegen zwaar teleurgesteld. "Er is zo gemorreld aan de richtlijn dat het op termijn ten koste gaat van economische- en banengroei", aldus secretaris internationale economische zaken M. van Oomen van de ondernemersorganisatie. Zij stelt juist dat vooral voor kleinere ondernemers belemmeringen blijven bestaan om over de grenzen hun diensten aan te bieden.