DEN HAAG - Het financieel voordeel dat bedrijven hebben van de invoering van het nieuwe zorgstelsel, moet terug naar de werknemers. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar donderdag op aangedrongen in een debat met de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Hoogervorst (Volksgezondheid). CDA, PvdA, D66 en GroenLinks willen dat het kabinet hierover gaat praten met werkgevers en werknemers.

Voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari betaalden veel bedrijven een deel van de ziektekostenpremie van hun personeel. Daarover werd in cao's afspraken gemaakt. In het nieuwe zorgstelsel is sprake van een wettelijk verplichte werkgeversbijdrage in de ziektekosten van 6,5 procent van het bruto inkomen van de werknemer. Bedrijven zijn hierdoor vaak wat goedkoper uit dan voorheen.

CDA, PvdA, D66 en GroenLinks willen dat het geld dat bedrijven hierdoor op zak houden terug gaat naar de werknemers. De VVD is daar mordicus tegen.

Hoogervorst toonde zich "heel erg verbaasd" over het verzoek om de onderhandelingen over de ambtenaren-cao te heropenen.

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. De Kamer voert toch geen cao-onderhandelingen?" Wat betreft de cao-onderhandelingen in het bedrijfsleven deed De Geus minder moeilijk. Inbreken in de onderhandelingsvrijheid van werkgevers en werknemers kan niet, zei hij. Maar met "het onder de aandacht brengen van de wens van de Kamer", heeft hij geen moeite.