VOORBURG - De werkloosheid is in de periode van november tot en met januari met 8000 afgenomen in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar. In de afgelopen drie maanden waren 460.000 mensen werkloos. Dat is 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit percentage 6,5.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gemeld. Het werkloosheidspercentage nam het sterkst af onder jongeren. In de maanden november tot en met januari was 11,4 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos. Dit is 1,2 procentpunt minder dan een jaar eerder.

Jonge mannen

De afname van de werkloosheid onder de groep tussen de 15 en 24 jaar is voor ongeveer driekwart toe te schrijven aan jonge mannen. Ook onder de groep tussen de 25 en 44 jaar daalde het aantal mensen zonder baan. Vergeleken met vorig jaar lag hun aantal 29.000 lager tot een totaal van 210.000.

Ouderen deden het echter slechter op de arbeidsmarkt, aldus het CBS. De werkloosheid onder mensen tussen de 45 en de 64 jaar kwam in de periode van november tot en met januari uit op gemiddeld 146.000. Dit is 10.000 meer dan een jaar eerder.

Werkloosheid

Naast het CBS maakte ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn werkloosheidscijfers donderdag bekend. In vergelijking met december is het aantal werkzoekenden zonder baan in januari met 1,7 procent gestegen tot bijna 683.000, stelt het CWI. Volgens het voormalige Arbeidsbureau deden de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het relatief goed.

De cijfers van het CBS en het CWI verschillen sterk van elkaar, omdat zij andere definities hanteren. Zo telt het CWI iedereen mee die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven. Het CBS telt alleen werklozen mee die actief op zoek zijn naar een baan van minstens twaalf uur in de week.

Vacatures

Ondanks de pessimistische cijfers van het CWI over het aantal werkzoekenden zonder baan, dienden werkgevers in januari wel meer vacatures in. De organisatie meldt een stijging van 13 procent in vergelijking met vorig jaar naar een totaal van meer dan 23.000.

Ook verleende het CWI in januari ruim 23 procent minder ontslagvergunningen vergeleken met een jaar geleden.