VOORBURG - Het jaar 2005 is voor Nederland economisch aanzienlijk beter geëindigd dan het was begonnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dinsdag bekend dat de groei in het vierde kwartaal 1 procent hoger was dan in de voorgaande drie maanden. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004 bedroeg de groei 1,6 procent.

Het CBS publiceerde ook de cijfers over heel 2005. De groei bedroeg 0,9 procent, bijna een halvering ten opzichte van 2004. Het CBS tekent daar wel bij aan dat er vorig jaar aanzienlijk minder aardgas is geproduceerd dan in 2004. Dat drukte de groei met een kwart procent. Bovendien telde 2005 twee werkdagen minder. De omvang van het Nederlandse bruto binnenlands product (de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten) kwam in 2005 uit op precies 500 miljard euro.

Net als in het voorgaande jaar had de export een belangrijk aandeel in de groei, al was de toename met 4,8 procent wel kleiner dan in 2004. Dat kwam doordat de wereldhandel in 2005 minder uitbundig groeide dan in 2004. Daarnaast speelde de stijgende olieprijs mee, die de koopkracht van de industrielanden onder druk zette. Volgens het CBS zaten de consumentenbestedingen in de lift.

Recessie

In de tweede helft van 2005 gaven de Nederlanders iets meer uit aan duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en meubels. Nederland begon 2005 slecht. Uit herziene cijfers van het CBS blijkt dat volgens de economische wetten zelfs sprake was van een kleine recessie. In het eerste kwartaal was zoals bekend sprake van een krimp van 0,8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Nu blijkt dat ook in het vierde kwartaal van 2004 sprake was van een achteruitgang, die overigens met 0,1 procent zeer bescheiden was. In vorige cijfers was sprake van plus 0,2 procent.

Het CBS liet dinsdag weten niet al te zwaar te tillen aan deze 'recessie'. Nederland staat er nu, een jaar later, economisch een stuk beter voor. Het CBS wijst erop dat de groei van 1,6 procent in het vierde kwartaal sterker was dan de voorgaande drie.

Banen

Het CBS wist bovendien te melden dat in de laatste drie maanden het aantal banen voor het eerst in drie jaar groter was dan een jaar eerder. De stijging bedroeg 0,2 procent ofwel 18.000 banen.

Volgens het CBS komt de omslag vooral voor rekening van het bedrijfsleven, dat meer mensen aan het werk heeft geholpen. In de collectieve sector moet de groei nu helemaal komen van de zorg.

Uitzendkrachten

Het CBS tekent hier wel bij aan dat de groei vooral zit in het aantal uitzendkrachten en veel minder in het aantal vaste aanstellingen. De werkgevers blijven kennelijk voorzichtig en zetten meer in op flexibilisering, aldus het CBS. De daling van het aantal banen bedroeg in 2005 0,4 procent, wat een duidelijke verbetering was ten opzichte van 2004.

Volgens het CBS zijn de lonen in 2005 veel minder sterk gestegen dan in voorgaande jaren. De loonstijging is sinds 1984 niet meer zo klein geweest. Daarnaast ging de arbeidsproductiviteit omhoog. De loonkosten per eenheid product (een belangrijke indicator voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven) daalden in 2005 met een kwart procent, aldus het CBS. Door de beperkte loonstijging bleef de inflatie in 2005 beperkt tot 1,7 procent.

In 2005 ging het vooral beter in de bouw en in de financiële en zakelijke dienstverlening. De delfstoffenwinning liet een terugval zien, wat vooral samenhing met een vermindering van de aardgasproductie. In de industrie was sprake van een lichte afname van de productie. Dat kwam vooral doordat bedrijven hun productie verplaatsten naar het buitenland.