BRUSSEL - Europese landen moeten rekening houden met enorm stijgende kosten voor de steeds ouder wordende bevolking. In 2050 staan tegenover elke bejaarde Europeaan nog maar twee werkenden. Nu zijn dat er nog vier, zo blijkt uit een maandag verschenen rapport dat is opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten.

De twaalf EU-landen met de euro zullen in 2050 zo'n 3,7 procent van hun welvaart meer kwijt zijn aan ouderen dan nu. Niet alleen aan pensioenen, maar ook aan duurdere gezondheidszorg en verpleeghuizen. In dat cijfer is al rekening gehouden met lagere kosten voor onderwijs, wegens het dalende kindertal. Nederland moet rekening houden met een toename van 5 procentpunt, aldus het rapport.

In sommige landen gaan de kosten nog veel harder omhoog. Portugal en Luxemburg zijn in 2050 alleen al aan pensioenen respectievelijk 9,7 en 7,4 procent van hun welvaart meer kwijt dan nu.

De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de economie. De mogelijke economische groei halveert van 2,4 procent per jaar in de huidige periode tot 1,2 procent in de jaren tussen 2030 en 2050.

De Europese Commissie roept op tot maatregelen. Mensen moeten minder vroeg met de VUT. Bovendien moeten regeringen zich voorbereiden op de komende uitgaven door nu niet te veel schulden te maken.

De Europese bevolking zal in 2050 iets kleiner zijn dan nu (454 in plaats van 457 miljoen inwoners), maar wel veel ouder. In de leeftijd tussen 15 en 64 daalt het aantal Europeanen met 48 miljoen, terwijl er 58 miljoen meer 65-plussers zullen zijn dan nu.