DEN HAAG - Gemeenten en verstrekkers van uitkeringen doen te weinig om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen in simpele baantjes. Bedrijven moeten daarom onnodig veel werknemers uit het buitenland halen. Dat heeft de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) maandag gezegd.

"Werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite met het vinden van gemotiveerde werknemers voor laag- en ongeschoolde functies, hoewel er voldoende uitkeringsgerechtigden zijn om deze vacatures te vervullen", aldus de IWI. Mensen met een uitkering zijn vaak niet te porren voor een baan in de landbouw, horeca of schoonmaak, stelt de IWI.

Samenwerken

Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken moeten het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de gemeenten beter samenwerken.

Het CWI is goed op de hoogte van vacatures binnen bedrijven maar heeft te weinig contact met het UWV en de gemeenten, die de uitkeringsgerechtigden in hun bestanden hebben staan.

Mogelijkheden

"Ook is er weinig contact over de uitkeringsgerechtigden die niet meewerken aan het vinden van een baan. Verder benutten UWV en gemeenten onvoldoende de mogelijkheden om werkzoekenden op een positieve manier te prikkelen werk te aanvaarden", aldus de inspectie.

Volgens staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken zijn het CWI en het UWV het eens met de inspectie dat er verbetering mogelijk is.

Schuld

De IWI heeft ook kritiek op de werkgevers, die voor eenvoudig werk een voorkeur hebben voor personeel uit nieuwe EU-landen zoals Polen en Slowakije. Mensen met een uitkering blijven daardoor aan de kant staan. Maar ook hier treft het CWI schuld, stelt de inspectie.

Volgens de dienst verleent het CWI werknemers uit deze landen namelijk te gemakkelijk de noodzakelijke werkvergunning. De arbeidsbemiddelaar controleert te weinig of bedrijven wel genoeg hebben gedaan om werknemers uit Nederland of de rest van de Europese Unie te vinden. En dat is een vereiste voor de verstrekking van de vergunningen.

Aanbod

De mening van de inspectie wordt echter niet gedeeld door staatssecretaris Van Hoof. Hij stelt dat het CWI wel degelijk voldoende controleert op het beschikbare aanbod van personeel. Tot en met het derde kwartaal van 2005 verstrekte het CWI 22.600 werkvergunningen. Daar stonden ruwweg 350.000 bij het CWI ingeschreven laagopgeleide werklozen tegenover.