UTRECHT - Geneesmiddelendistributeur OPG heeft het afgelopen jaar een nettoresultaat van 81,8 miljoen euro geboekt. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2004. Vooral het herstel van de groothandelsactiviteiten werkte positief uit. Deze werden in de loop van vorig jaar weer winstgevend. De vrijdag gepubliceerde cijfers lieten ook een omzetstijging zien van 8 procent tot 2,2 miljard euro.

OPG heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het uitbreiden van het pakket, onder meer met biotechnologische geneesmiddelen. Daarnaast werd Diabetes Direct overgenomen. Dat alles heeft onder meer geresulteerd in een groei van de omzet op de thuiszorg- en instellingen van 9 procent. Ook heeft OPG zijn aandeel vergroot op de Poolse markt. Het aantal apotheken nam daar toe van 117 naar 174.

OPG verwacht dit jaar last te hebben van een krimpend aantal apotheken en prijsverlagingen. De onderneming wijt dit aan overheidsmaatregelen. Het bedrijf wil daarom geen verwachtingen uitspreken over de dit jaar te behalen marges en vreest dat de omzet slechts beperkt zal toenemen.

De onderneming omvat apotheken, een medicijnengroothandel en een bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met gezondheidszorgproducten en -diensten. Onderlinge Pharmaceutische Groothandel, zoals het bedrijf voluit heet, heeft een eigen netwerk van tweehonderd apotheken en levert aan driehonderd zelfstandige partnerapotheken.

De groothandel heeft dit jaar in Rotterdam een gerobotiseerde testapotheek opgezet.