DEN HAAG - Verzekeraars gaan harder optreden tegen fraude. Over twee jaar moet de pakkans voor verzekeringsfraude zijn vertienvoudigd. Nu wordt bij bijvoorbeeld reisverzekeringen naar schatting nog maar een op de twintig fraudegevallen opgespoord.

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor de opsporing een plan opgesteld dat donderdag is gepresenteerd aan de top van de verzekeringssector. Bij verzekeringsbedrijven moet vooral intern veel veranderen, aldus een woordvoerder van het verbond vrijdag.

Stemanalyses

"Daarbij moet worden gedacht aan het aanstellen van fraudecoördinatoren op afdelingen die claims afhandelen." Ook technologische snufjes kunnen helpen, zoals stemanalyses, om klanten op valse verklaringen te kunnen betrappen.

De zegsman zei dat vorig najaar de ogen zijn geopend toen bleek dat verzekerden veel meer frauderen dan werd verondersteld. Uit onderzoek kwam naar voren dat verzekeraars bij schadeverzekeringen voor bijna 1 miljard euro per jaar worden opgelicht.

Big Brother

De pakkans is het kleinst bij reisverzekeringen. Bij motorrijtuigenverzekeringen worden relatief veel, een op de tien, fraudegevallen opgespoord. Dit 'succes' is onder meer een gevolg van informatie-uitwisseling met de RDW, die kentekens verstrekt. De verzekeraars willen nu ook bij andere verzekeringen meer informatie gaan delen. "Het wordt geen Big Brother", aldus de zegsman van het Verbond van Verzekeraars. "Het betreft vooral mensen die herhaaldelijk fraude plegen."

Verzekeraars willen hun klanten ook wijzen op de gevolgen van fraude. Interpolis begint daar komende maand mee. Het verzekeringsbedrijf uit Tilburg waarschuwt per brief dat het geen zaken meer wil doen met mensen die fraude plegen.

Strenger

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat andere verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen. "We waren hierin altijd redelijk bescheiden. We moeten nu strenger worden."