UTRECHT - Een grote meerderheid van de Nederlanders (77 procent) vindt het onrechtvaardig dat Oost-Europese werknemers in Nederland voor hetzelfde werk minder salaris ontvangen dan zijzelf. Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde onderzoek 'Gelijk werk is gelijk loon' dat TNS NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van de vakbond FNV Bondgenoten.

Aan het telefonisch onderzoek werkten in de tweede week van januari 944 Nederlanders van 16 jaar en ouder mee. Van de ondervraagden was 28 procent lid van een vakbond.

Tijdelijk werk

De FNV-bond vindt dat sinds de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen in 2004 tot de Europese Unie, de soepeler arbeidsmigratie uit deze lidstaten heeft geleid tot oneerlijke concurrentie en sociale dumping. Het zijn vooral Polen die in ons land tijdelijk werk zijn gaan verrichten. Vooral in sectoren waar veel laaggeschoolden emplooi vinden, zoals het beroepsgoederenvervoer, de vleessector en in de tuinbouw, ziet Bondgenoten de negatieve gevolgen.

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat er veel tot zeer veel Oost-Europeanen in Nederland werken. Een op de drie heeft geen mening. De schattingen over deze arbeidsmigranten lopen nogal uiteen. Een respondent denkt dat er 900.000 van deze EU-burgers in ons land rondlopen, een ander gaat uit van tien Oost-Europeanen.