DELFT - Het bedrijfsleven profiteert nauwelijks van de door het kabinet beloofde administratieve lastenverlichting. In plaats van de beoogde 280 miljoen euro levert de zogenoemde Wet Walvis slechts een besparing op van 73,5 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek dat is verricht door J. Warmerdam, secretaris fiscale zaken bij MKB-Nederland.

Samen met F. Werger van accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers heeft Warmerdam een jaar gewerkt aan het onderzoek. Dat is onderdeel van een proefschrift voor de Erasmus Universiteit.

Gewenst effect

De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten, kortweg Walvis, geldt sinds 1 januari voor bedrijven die personeel in dienst hebben. De Belastingdienst incasseert sindsdien de premies voor de sociale verzekeringen in plaats van het UWV. Dat zou moeten leiden tot 280 miljoen euro lastenverlichting voor de bedrijven in Nederland, maar heeft dus volgens de onderzoekers niet het gewenste effect.

Warmerdam en Werger menen dat een loonsomheffing een veel beter alternatief is. Werkgevers betalen dan een heffing aan de Belastingdienst. Deze heffing vervangt de heffingen van loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst verzorgt de verdere verdeling van het geld.

Vlaktaks

Met dit systeem zou volgens Warmerdam en Werger een lastenverlichting van 755 miljoen euro mogelijk zijn. Daarnaast zou het geschikt zijn voor koppeling aan de invoering van een uniform belastingtarief, ook wel bekend als de vlaktaks.