WOERDEN - De kosten en risico's van de splitsing van de energiebedrijven mogen niet worden afgewenteld op de klanten. Minister Brinkhorst van Economische Zaken moet zo'n waarborg in de wet verankeren.

Dat vindt VEMW, de brancheorganisatie van zakelijke energieverbruikers. VEMW heeft Brinkhorst hierover woensdag een brief geschreven. De D66-bewindsman verdedigt maandag in de Tweede Kamer de kabinetsvoorstellen om de elektriciteitsnetwerken van de energiebedrijven af te splitsen.

Brinkhorst wil dat deze elektriciteitsleidingen goeddeels in handen blijven van de overheid. Dat biedt volgens hem de beste garantie voor een eerlijke concurrentie. De leverings- en productiebedrijven mogen wel commerciële bedrijven worden. De energiebedrijven, onder meer Nuon en Essent, zijn nu nog in handen van gemeenten en provincies.

VEMW vreest vooral voor afwenteling van de kosten die te maken hebben met leasecontracten die de energiebedrijven met Amerikaanse investeerders hebben. Het weghalen van de netwerken zou volgens de energiebedrijven en sommige deskundigen kunnen leiden tot miljardenclaims van deze investeerders.

Brinkhorst meent dat het wel meevalt. Hij verwacht dat de schade voor alle energiebedrijven beperkt blijft tot ettelijke tientallen miljoenen euro's. Als de minister hiervan is overtuigd, staat hem niets in de weg om de gevraagde wettelijke garantie af te geven, stelt VEMW.

De belangenorganisatie wijst erop dat energie in Nederland al duur genoeg is. Een "nieuwe afwentelingscyclus" ondermijnt de internationale concurrentiepositie van ondernemingen en leidt bij instellingen als ziekenhuizen en bejaardenoorden tot grote budgettaire problemen, aldus VEMW.