BRUSSEL - Een flink uitgeklede versie van de geplande dienstenrichtlijn van oud-Europees Commissaris Bolkestein krijgt volgende week goedkeuring van het Europees Parlement.

Christendemocraten en socialisten, samen een ruime meerderheid, hebben woensdag overeenstemming bereikt over een compromis. Ze besloten nog meer sectoren uit te zonderen van het voorgenomen vrije verkeer van dienstverleners in de EU. Nadat eerder al de gezondheidszorg, gokbedrijven en notarissen waren uitgezonderd, zouden nu ook transportbedrijven, waaronder taxi's, buiten de werking van de richtlijn vallen.

De meerderheid wil ook af van het principe dat steeds de regels van het land van herkomst gelden voor dienstverleners. Voorstel is dat EU-landen alleen regels mogen stellen voor buitenlandse dienstverleners als die regels niet discriminerend, niet onredelijk en niet onnodig zijn.