VOORBURG - Het nieuwe huurbeleid van minister Dekker (VROM) komt steeds meer onder vuur te liggen. De commerciële verhuurders van woningen maken zich breed uit protest tegen een door Dekker geïntroduceerde huurheffing waaraan zij mee moeten betalen. "Een ordinaire belastingheffing", stelt directeur F. van Blokland van de Vereniging van Institionele Beleggers in Vastgoed IVBN.

De IVBN en branchegenoot Vastgoed Belang gaan niet de straat op zoals de Woonbond, die opkomt voor huurdersbelangen, en de FNV die op 8 april in Amsterdam een landelijke demonstratie ('Houd huren betaalbaar') houden tegen het huurbeleid.

Informatiecampagne

De beleggersorganisaties beginnen voorlopig een informatiecampagne, met een website www.stophuurheffing.nl, om zoveel mogelijk steun te mobiliseren onder branchegenoten en om politiek Den Haag de boodschap onder de neus te wrijven. De komende tijd staan het huurbeleid en de heffing op de agenda van de Tweede Kamer.

Bij de IVBN zijn twintig grote partijen aangesloten die 150.000 woningen beheren, Vastgoedbelang verenigt ongeveer vijftig particuliere verhuurders. "Duizenden kleine commerciële verhuurders weten niets van de komst van de heffing. Ik wil het verzet mobiliseren", aldus Blokland. De heffing zal "vroeg of laat" worden doorberekend aan de huurders en daarmee de huurprijzen opdrijven, voegt hij eraan toe.

Bezuinigingen

De minister slaat de commerciële sector samen met de sociale verhuurders, de woningcorporaties, dit jaar aan voor 328 miljoen euro (oplopend tot 375 miljoen in 2009). Ze wil zo verdere bezuinigingen op haar uitgaven aan huurtoeslag, per 1 januari de opvolger van de huursubsidie, voorkomen. Het aandeel daaraan van de commerciële beleggers is 40 tot 70 miljoen euro per jaar.

Volgens Blokland is het "de taak noch de verantwoordelijkheid" van commerciële verhuurders om te voorzien in inkomenssteun aan huurders. "Commerciële verhuurders hebben géén maatschappelijke taak ten behoeve van de lage inkomens, zoals woningcorporaties dat wél hebben."

Gevoelig punt

Van Blokland legt ook de rekening bij de laatste groep. Zij moeten het volle pond betalen. Corporaties "beschikken wel over de middelen dankzij hun overmaat aan maatschappelijk bestemd vermogen". De IVBN-directeur snijdt daarmee een gevoelig punt aan.

De corporaties oogsten al langer kritiek dat zij op hun centen blijven zitten en ten koste van sociale woningbouw vooral de beurs willen trekken voor investeringen in commerciële projecten.

Ruimte

De sociale verhuurders kunnen zich echter aansluiten bij het protest van de beleggers. Want de minister heeft in ruil voor de huurheffing een ruimer huurbeleid toegezegd. Volgens Blokland is in de praktijk die ruimte beperkt.