DEN HAAG - Splitsing van de energiebedrijven leidt niet tot verlies van werkgelegenheid. Die conclusie trekt minister Brinkhorst van Economische Zaken uit onderzoek door CAP Gemini. De werkgelegenheid in de energiesector zal wel dalen, maar dat ligt volgens Brinkhorst aan de liberalisering en de privatisering. De Tweede Kamer vroeg om onderzoek naar de effecten van de splitsing op de werkgelegenheid.

Liberalisering en privatisering moeten leiden tot een verbetering van de efficiency in de bedrijven en dat zal de werkgelegenheid doen dalen. In 2015 zullen er daardoor 5000 tot 6000 banen minder zijn dan in 2004.

Brinkhorst wijst erop dat de keuze om te privatiseren niet bij hem ligt, maar bij de aandeelhouders van de energiebedrijven: provincies en gemeenten. Na de splitsing mag het deel van bedrijf dat de energie levert, worden geprivatiseerd. De netwerken moeten publiek eigendom blijven.