DEN HAAG - Jaarlijks beginnen bijna 7000 uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf. Dat is zo'n 10 procent van het totaal aantal mensen dat in 2004 een bedrijf opzette. Dat is de uitkomst van het onderzoek 'Ondernemend de uitkering uit'.

Minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldden dat zondag in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Brinkhorst van Economische Zaken.

Capaciteiten

Uit het onderzoek blijkt dat hoe langer mensen werkloos zijn, hoe lager het animo om een eigen bedrijf te beginnen. De bewindslieden roepen de gemeenten en uitkeringsinstanties daarom onder meer op om al bij een eerste gesprek over een uitkering te peilen hoe iemand over het ondernemerschap denkt en of hij of zij er de capaciteiten voor heeft.

Het aantal allochtonen met een uitkering dat een eigen bedrijf begint, ligt relatief laag. De Geus en Van Hoof denken dat hier winst valt te halen, "omdat deze groep juist relatief veel belangstelling heeft voor het ondernemerschap".

WW'ers

WW'ers beginnen het vaakst een eigen bedrijf, zo'n 5000 per jaar, zo blijkt uit het onderzoek. Daarna komen ontvangers van een bijstandsuitkering, met 1500 tot 2000 mensen. Er werden ongeveer honderd WAO'ers geteld.