AMSTERDAM - Een aanbod voor een collectieve verzekering is de belangrijkste reden voor consumenten om van zorgverzekeraar te wisselen. Dat concludeert het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) vrijdag op basis van onderzoek. Meer dan de helft van de consumenten die zegt van zorgverzekeraar te veranderen, noemt een aantrekkelijk aanbod voor een collectieve verzekering als belangrijkste reden.

De consumenten die overstappen, noemen als belangrijkste andere reden voor het veranderen van verzekeraar dat de premie voor hun huidige verzekering te hoog is (42,4 procent). Ook wordt genoemd dat de dekking te beperkt is (17,8 procent) en dat de dienstverlening van de huidige verzekeraar te wensen over laat (11,8 procent).

Het Nivel heeft 1068 consumenten ondervraagd. Daarmee is volgens de onderzoeksorganisatie sprake van een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. De helft van de ondervraagden zegt niet van zorgverzekeraar te veranderen. Ruim acht procent zegt al te hebben besloten over te stappen naar een andere verzekeraar en ruim een derde twijfelt nog.

Tot 1 maart kan van verzekeraar worden veranderd.