DEN HAAG - De tijd die mantelzorgers kwijt zijn aan de zorg voor een ziek familielid of kennis, wil minister De Geus van Sociale Zaken vanaf volgend jaar deels meetellen als arbeidsverleden. Op die manier bouwen vrijwilligers die de mantelzorg niet kunnen combineren met (deeltijd)arbeid, toch rechten op voor een werkloosheidsuitkering.

Dat blijkt uit een brief die De Geus vrijdag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Verburg had eerder deze week bij een debat over de nieuwe WW een amendement ingediend om het zogeheten mantelzorgforfait mogelijk te maken. Volgens dit voorstel worden de jaren waarover de vrijwilliger kan aantonen dat zorg is verleend, voor de helft meegerekend als arbeidsverleden.

Uitvoeringskosten

Volgens de bewindsman blijkt uit overleg met uitkeringsinstantie UWV dat het voorstel van Verburg extra uitvoeringskosten met zich meebrengt, maar dat dit de wetgeving niet in de weg staat. Hij hoopt uiterlijk 1 juli meer duidelijkheid te hebben over de uitvoering van het plan en hij streeft naar invoering per 1 januari 2007.

Momenteel kent de WW al een zogenoemd verzorgingsforfait. Hierdoor staat het aantal jaren dat voor kinderen tot 5 jaar is gezorgd deels gelijk aan een arbeidsverleden.