WASHINGTON - De Amerikaanse economie is met 1,1 procent gegroeid in de laatste drie maanden van vorig jaar vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een scherpe daling ten opzichte van het voorgaande kwartaal, toen de groei uitkwam op 4,1 procent. De voorlopige cijfers werden vrijdag door het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt.

De groeivertraging is vooral te wijten aan de teruglopende consumentenuitgaven. Vooral de autoverkoop zakte flink in gedurende het vierde kwartaal. Ook de bedrijfsinvesteringen gingen naar beneden, onder meer door de hogere olieprijs. De gerapporteerde groei van het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle in de Verenigde Staten geproduceerde goederen en diensten, was de zwakste kwartaalgroei sinds het vierde kwartaal van 2002.

De groei van 1,1 procent viel analisten tegen. Zij hadden in doorsnee op een economische groei van 2,8 procent gerekend. Voor heel 2005 kwam de groei van het Amerikaanse bbp uit op 3,5 procent tegen 4,2 procent in 2004. Dat komt overeen met de economische verwachtingen van de Amerikaanse regering.