DEN HAAG - Het aantal illegale werknemers in Nederland ligt hoogstwaarschijnlijk fors lager dan tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een vrijdag bekendgemaakt onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Het onderzoek werd in het voorjaar van 2005 uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Regioplan Beleidsonderzoek. De onderzoekers schatten dat in het voorafgaande jaar 65.000 tot 90.000 buitenlanders in Nederland in dienst waren zonder dat ze beschikten over de vereiste vergunningen. Andere onderzoekers raamden het aantal in 2004 nog op 100.000 tot 180.000.

Boetes

Staatssecretaris Van Hoof heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat hij een ijkpunt nodig heeft om het effect van zijn beleid te toetsen. Begin 2005 koos de bewindsman voor een steviger aanpak van het probleem van de illegale arbeid. Er wordt nu veel meer gecontroleerd en de boetes zijn omhoog gegaan naar 8000 euro per aangetroffen illegaal.

Van Hoof erkent dat het moeilijk is om een betrouwbaar en exact beeld te krijgen van de omvang van het probleem. "Uit angst voor bestraffing geven werkgevers niet gauw toe dat ze gebruikmaken van illegale werknemers. Onderzoekers moeten het daarom doen met schattingen op basis van onderzoek waarbij de betrokken werkgevers zeker weten dat ze anoniem blijven. De resultaten van zulk onderzoek zijn niet 100 procent betrouwbaar".

Vragenlijsten

Ruim 7000 werkgevers hebben op anonieme basis vragenlijsten ingevuld of zijn telefonisch geënquêteerd over illegale arbeid. De onderzoekers zeggen voor 95 procent zeker te weten dat tussen de 73.000 en 106.000 werkgevers gebruik hebben gemaakt van de diensten van één of meer illegale werknemers. Dat houdt in dat bijna één op de vijf werkgevers in de fout is gegaan.

Het onderzoek beperkte zich tot het gedrag van 'bedrijfsmatige werkgevers', zoals Sociale Zaken het omschrijft. Buitenlanders die illegaal voor particulieren werkten, zijn niet meegenomen in de schatting.