VOORBURG - Arbodiensten hebben teveel oog voor verzuim en schieten te kort bij het signaleren van gezondheidsschade op het werk. Dat blijkt uit bevindingen die maandag werden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Drie op de tien mensen werkten vorig jaar onder hoge tijdsdruk. Vier op de tien werknemers hadden regelmatig een hoog tempo. Dat is iets minder dan in 1999. In de bouwnijverheid is de werkdruk relatief fors gedaald. Vorig jaar werkte 28 procent van de bouwvakkers regelmatig onder hoge tijdsdruk, een jaar eerder nog 32 procent. De bevindingen staan in het CBS-rapport Arbeidsomstandigheden 2001, de Arbomonitor van de Arbeidsinspectie en het signaleringsrapport Beroepsziekten 2001 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Vorig jaar waren er ruim 6000 meldingen van beroepsziekten, 2000 meer dan het jaar ervoor. In meer dan de helft van de gevallen ging het om aandoeningen aan rug, schouder, arm of handen (waaronder RSI). Ongeveer de helft van de RSI-klachten wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan het beeldscherm. Het totale ziekteverzuim is licht gestegen, van 5,4 procent tot 5,5 procent. De toename was echter minder sterk dan in de voorafgaande jaren.

Om tot een betere aanpak van arbeidsgebonden aandoeningen te komen is volgens het Centrum voor Beroepsziekten een specifieke deskundigheid vereist, zowel gericht op de werknemers als de werksituatie. Hiervoor is extra expertise noodzakelijk.